NISTAD GRUPPEN AS
Kanalveien 105 A, 4. etg.
Postboks 23 - Kristianborg
NO-5822 Bergen
T: 55 21 55 00
F: 55 21 55 01
Nistad Gruppens historie
Bygdegutten som fant sitt Mekka
Historien om Nistad Gruppen er også historien om bygdegutten som kom til byen og arbeidet seg opp fra ingenting.
 
Fra bygden til byen
Kjøpmann Eivind L. Nistad ble født i Bygstad i 1890. Faren drev landhandel ved Osfossen. Unge Nistad utvandret imidlertid, og tilbrakte 9 år som farmer på New Zealand. Deretter bar det til Bergen, der han startet en fiskebutikk i Øvregaten.
 
Romantikk
I Øvregaten traff Eivind L. Nistad også sin fremtidige kone, Ingebjørg. Hun arbeidet i en forretning like ved. De forlovet seg, og startet sammen butikken i Kong Oscarsgate i 1926.
 
De harde 30-årene
Dette var vanskelige år, med internasjonal økonomisk depresjon, og de oppsparte midlene fra utenlandsoppholdet var gode å ha. Langsomt arbeidet forretningen seg opp og klarte seg bra gjennom krigsårene.
 
Driftig pioner
I 1955 ble Nistads forretning ombygget til å bli den andre selvbetjeningsforretning i Bergen sentrum. Eivind L. Nistads sønn, Einar, kom inn i bedriften i 1952.
 
Mekka-eventyret
Einar Nistad viste seg å være en driftig kjøpmann, og startet lavpriskjeden Mekka i 1967. Butikken i Skostredet var den første. Omsetning første året var over ti millioner, noe som oversteg alle forventninger. Gjennom store partikjøp og tilhørende markedsføring og tilbud var Mekkakjeden en pioner i sin virksomhet .
 
I 1975 var det fire butikker som samlet hadde en omsetning på seksti millioner. Veksten fortsatte og storinnkjøp, lagerhold, bakeri og grossistselskap var en viktig bærebjelke for å nå 25% av dagligvaremarkedet i Bergen i 1992. Andre lavpriskjeder kom og gikk, men bare Mekka bestod. Den gangen var omsetningen på hele 700 millioner. Mekka ble videre solgt til Hakon-Gruppen, og eventyret innen dagligvare er nå over.
 

Fra Mekka til Nistad Gruppen
I de påfølgende årene ble pengene fra Mekkasalget investert i en mengde selskaper og virksomheter gjennom Nordås Invest AS og Einar Nistad Finans og Eiendom AS. Einar Nistads eldste barn, Birgit, overtok driften av selskapene. I 2006 ble selskapene fusjonert og navnet ble endret til Nistad Gruppen.
 

 

40ÅRS JUBILEUM PÅ KLEPPESTØ SENTER


Kleppestø Senter feirer i høst 40år siden Kleppestø Torg åpnet.
Kopiering av tekst og bilder ikke tillatt © 2008 Nistad  |  Publiseringsløsning av Digitroll