NISTAD GRUPPEN AS
Kanalveien 105 A, 4. etg.
Postboks 23 - Kristianborg
NO-5822 Bergen
T: 55 21 55 00
F: 55 21 55 01
Industri

Øyjordnes Industripark - midt i leia - Midt-Troms!
Øyjordnes industriområde har god adkomst for både båt og biltrafikk. Befinner seg midt i Troms Fylke med kort vei til flyplass og kort vei til Finnsnes med hurtigbåtforbindelse til Tromsø og Harstad. Øyjordnes ligger også svært sentralt til med tanke på dagpendling for arbeidskraft i hele regionen

Les mer om Øyjordnes Industripark på www.oyjordneset.no 
 
Svartdalen Kraft AS - vannkraft
Svartdalen Kraft AS er et nybygget vannkraftverk i Andvik i Masfjorden kommune nord for Bergen. Kraftverket var ferdig bygget i 2006, og Nistad Gruppen AS bidro med egenkapitalen i prosjektet. Kraftverket er et rent fjellanlegg med en installert effekt på 7,5MW, og vil produsere 30GWh under normale nedbørsforhold. Dette er nok til å forsyne ca. 1500 husstander med elektrisk kraft. Nistad Gruppen AS eier indirekte ca. 20% av kraftverket.
 
Eco Energy AS – miljøvennlig drivstoff
Eco Energy har den ledende teknologien på å omdanne alle typer forbrenningsoljer til miljøvennlig drivstoff. Det gjøres  hovedsaklig ved å innblande vann i oljen ved mikroemulsjon. Tester og erfaring viser at avgassene fra oljen reduseres dramatisk, med kraftig reduksjon av røyk, partikler, kvelgass, NOx.

Drivstoffet kan brukes av alle typer diesel og oljemotorer på sjø og land uten ombygging av motorene. Ved bruk i skipsfart vil reduksjon av NOx gi betydelig kostnadsbesparelser for rederier som seiler i norske farvann.
Selskapet har flere patenter knyttet til teknologien.

Les mer om drivstoffet på Eco Energy sine sider www.eco.as

Venturie AS utslippsfrie tankskip
Venturie AS gjenvinner avgasser fra tankskip ved å suge avgassene ned igjen i lasten slik at gassen kondenseres. På denne måten holdes tankskipet utslippsfritt under overfart. Løsningen er svært enkel og effektiv. Potensialet for innsparing er svært stort, hvor et tankskip avhengig av størrelse vil spare inne 1-2 millioner USD årlig ved reuserte utslipp av VOC (Volatile Oil Compounds) avgasser. Besparelsene for miljøet er minst like betydelig.

Selskapet besitter flere patenter på teknologien.

Les mer om Venturies løsning på selskapets websider www.venturie.com

Down Stream - vannrensing
Down Stream Services AS og Down Stream Marine AS har løsninger for desinfisering av vann ved elektrolyse. Selskapene leverer løsninger til fiskeslakterier og tunnelvask. Nye anvendelsesområder er under utvikling. Teknologien og løsningene har høy kvalitet og er kostnadseffektiv i bruk. Selskapet har flere patenter knyttet til teknologien.

40ÅRS JUBILEUM PÅ KLEPPESTØ SENTER


Kleppestø Senter feirer i høst 40år siden Kleppestø Torg åpnet.
Kopiering av tekst og bilder ikke tillatt © 2008 Nistad  |  Publiseringsløsning av Digitroll